მელანი ფენელი – კლინიკური ფსიქოლოგი და მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტი დაბალი თვითშეფასების კვლევის სფეროში. ერთ-ერთი პირველი მკვლევარი რომელმაც კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია დანერგა დიდი ბრიტანეთში.