ჯუდით ბეკი – ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი. ბეკის კოგნიტური თერაპიისა და კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი.