ჟან პიაჟე (1896-1980 წლები) — შვეიცარიელი ფსიქოლოგი. იყო ნევშატელის, ჟენევისა და ლოზანის უნივერსიტეტების პროფესორი. ჟან ჟაკ რუსოს ინსტიტუტის დირექტორი ჟენევაში, გენეტიკური ეპისტემოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის დამფუძნებელი პარიზში (1955). შექმნა ინტელექტის ოპერაციონალისტური კონცეფცია და გენეტიკური ეპისტემოლოგია.