ფსიქოლოგოიური სირთულეების ახსნა კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის მიხედვით

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია ეფუძნება მოსაზრებას, რომ ადამიანებს შეუძლიათ რეალური სამყაროს შესწავლა, ობიექტური შეფასება და მისი პრინციპებით მოქმედება. სამყაროს ზუსტი შეფასება და მის მოთხოვნებთან შეგუება არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის და სტაბილურობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი. ფსიქოლოგიური სირთულეები იწყება მაშინ როდესაც ადამიანები არ იცნობენ თავიანთ სამყაროს სრულყოფილად და ხშირად ვერ ახერხებენ გარემოსთან სრულ შესაბამისობაში ყოფნას. ადამიანს რომელიც გარემოს შეცდომით აღიქვამს უჭირს სიტუაციის ობიექტური შეფასება, გაცილებით მეტი

განაგრძეთ კითხვა...